بازار ICT ایران در یک نگاه

بازار ICT ایران در یک نگاه

 • طبقه ی مصرف کننده با درآمد رویه افزایش
 • پیش بینی صرف هزینه ی 500میلیون دلاری  بر روی تجهیزات ارتباطی تا پایان سال 2014
 • پیش بینی صرف هزینهی 6 میلیارد دلاری  بر روی خدمات مخابراتی تا پایان سال 2014
 • گردش مالی 9/12میلیارد دلاری بازار مخابراتی ایران، به عنوان چهارمین بازار بزرگ منطقه با نرخ رشد تجمعی 9/6%
 • برنامه ی 5 ساله ی پنجم دولت مبنی بر ایجاد شبکه ی کابلی ملی با پهنای باند بالا تا پایان سال 2016
 • اهدای تسهیلات به بخش خصوصی در راستای افزایش پهنای باند با در نظرگرفتن تاثیر آن بر اقتصاد ملی
 • توجه دولت به خصوصی سازی براساس اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شرکت ارتباطات سیار در بازار بورس
 • صادرات سالیانه ی 100میلیون دلاری نرم افزار
 • رشد 300 درصدی  بازار نرم افزار داخلی در 10 سال اخیر
 • افزایش 95 درصدی  بودجه ی کشور در حوزه ی ICT
 • پیش بینی سود 18درصدی  پروژه¬های وزارت اطلاعات و ارتباطات ایران
 • اختصاص 36 میلیون دلار از سوی وزارت اطلاعات و ارتباطات ایران در جهت کمک به بخش خصوصی نسبت به توسعه نوآوری و افزایش صادرات
 • سیاست های دولت مبنی بر برون سپاری پروژه¬های حوزه ی ICT (برای مثال در بخش های درمانی و آموزشی)
 • افزایش چشمگیر بودجه ی تخصیص یافته به بخش امنیت حوزه ی IT
 • پوشش شبکه ی اینترنت در بیش از 250 شهر ایران توسط 60.000 پورت پرسرعت
 • 13.500 نفر فعال ثبت شده در زمینه ی نرم افزار با تولید 15.000 نرم افزار ایرانی و وجود فضای سرمایه گذاری مشترک
 • نیاز شدید بازار به توسعه ی نرم افزاری با توجه به رویکرد دولت به اتوماسیون فرآیندهای دستی
 • وجود 15.000شرکت صنعتی خصوصی با نیازهای نرم افزاری
 • بازار بزرگ تقاضا در بخش های سخت افزار، صوت وتصویر و محصولات سرگرمی
 • بازار 10 میلیارد دلاری وسایل الکترونیک در سال 2013
 • هدف گذاری جهت اجرای الکترونیک 80% از تراکنش های دولتی تا پایان سال 2015
 • هدف گذاری جهت اجرای الکترونیک 20% از تجارت داخلی تا پایان سال 2015
 • هدف گذاری جهت اجرای الکترونیک 30% از تجارت خارجی تا پایان سال 2015
 • افزایش بودجه ی تخصیص یافته به پروژه های ملی